Còn mở

Airbnb listing

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £44 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £50 GBP
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are posting listings on Airbnb. I am having difficulties in posting my listings on Airbnb as they are constantly blocking my account after every listing I've try to make. I've call them several times and they are not able to tell me why is this happening.

I need 10-20 listings everyday. I can offer up to $5 per live listing that is searchable on their site.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online