Đã Đóng

Clean my House or Business

2 freelancer đang chào giá trung bình $403 cho công việc này

$555 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sanjidayarathne

Pls provide the details to reach you on the job My company currently having 20 customer based for daily cleaning & event activities

$250 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0