Đã đóng

Parajuli agro form houae

Dự án này đã được trao cho sonymagar5 với giá $166 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I need someone to copy information from some websites.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu
Khandbari, Nepal

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online