Còn mở

Integração Pagseguro com Paid Membership Pro - Plugin Wordpress

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là R$666 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$90 - R$750 BRL
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Preciso de uma criação de gateway pagseguro com o plugin wordpress Paid Membership Pro,<br />O plugin pode ser baixado aqui: [url removed, login to view]<br />Documentação do plugin para integração pode ser encontrado nesse endereço: [url removed, login to view]<br /><br />Preciso que o funcionamento totalmente automático com o PagSeguro desde o pedido de pagamento até a liberação da assinatura.<br /><br />Caso tenha interesse favor informar o valor completo e o tempo para completar o serviço.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online