I would like to hire a Cold Fusion Developer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $20000 - $50000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 23

Mô Tả Dự Án

We have an application built onto Coldfusion that will require 10-15 hours/week of maintenance. At some point in the very near future- we will be migrating this application to .NET. This developer should also be well versed in building within Drupal CMS as well.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online