Đã đóng

I would like to hire a Cold Fusion Developer

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $35072 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$20000 - $50000 USD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

We have an application built onto Coldfusion that will require 10-15 hours/week of maintenance. At some point in the very near future- we will be migrating this application to .NET. This developer should also be well versed in building within Drupal CMS as well.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online