Còn mở

Help with my Computer/Laptop/Device

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $36 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $50 USD / hour
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Have built an unRaid server and completed the basic setup. Server is not deployed. I am not familiar with the Linux (unRaid) OS and confused by some of the documentation. I am looking for an individual who can complete the setup, install recommended plugins, map to network, set-up backup, discuss and determine if features available in unRaid are right for my business, and deploy those features. I will not permit you to log into my network remotely. All work to be performed on site.

Các kỹ năng được yêu cầu
300 East 4th Street, Royal Oak, United States

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online