Đã đóng

Setting n Configuring my QNAP 451A device in my office and copying all data

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $176 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Need to set my QnAP 451A NAS device in my office in DSO, making sure all data is transferred from the server and configure it to sync to backup drive

Các kỹ năng được yêu cầu
Dubai, United Arab Emirates

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online