[url removed, login to view]

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₱10000 - ₱30000 PHP
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

[url removed, login to view] and configure system and network

2.set-up computer network

3.set-up computer server

[url removed, login to view] and repair computer system

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
Manila, Philippines

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online