Đã đóng

I would like to hire Computer Help - 19/03/2017 08:51 EDT

Dự án này đã được trao cho reddy6159 với giá ₹38888 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

i want to buy a new computers and create a networking and printer setup

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu
Hyderabad, India

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online