I would like to hire Computer Help - 19/03/2017 08:51 EDT

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹12500 - ₹37500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 2

Mô Tả Dự Án

i want to buy a new computers and create a networking and printer setup

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu
Hyderabad, India

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online