Đã đóng

Theory of Computation

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $121 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Automata Theory and Formal Language.

Regular languages. Finite automata and the class of languages they define. Closure properties of regular languages. Multiple-characterization of regular languages (DFAs, NFA, regular expressions). The pumping lemma for regular languages.

Context-free languages. Grammars and pushdown automata. Normal forms. The pumping lemma for CFLs.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online