consultant to improve comunication between owner of business to managerment

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách min $50000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 1

Mô Tả Dự Án

Implement system of communication to improve communication from senior executive administrative director to business manager of company property owned by myself communication to union contract employee's most importation communication to security firm Guardia Security of Commodore building 816 N. Rainer Ave. Seattle WA. make contact with them to obtain conformation of business ownership status Mathieus Mining Company with Guardia security firm request communication, transportation, business meeting soon.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online