Đã đóng

concept art

Dự án này đã nhận được 40 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £194 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

Hello,

I'm looking for concept artists to help bring my fantasy books to life. I will require somebody to do a few house sigils, some city scapes and maybe a concept of one of my characters.

Please send previous work so I can assess if your style is what i'm looking for. Rates will be given at first on an individual piece basis but could be repeat projects.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online