Còn mở

unreal engine 4

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $179 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I am needing help with interacting with things like opening doors, picking up objects and them being attached to hands correctly, basically the way Robo Recall and First Contact interacts with objects. Also using and attaching weapons like a bow and arrow, sling shot, gun, etc. Must have an Oculus Rift with touch controllers.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online