Đã đóng

DESIGN MY FLYER ASAP - 15/02/2017 20:31 EST

Dự án này đã được trao cho isabelrdrgs với giá $20 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

design a flyer for my eyesbrow show

i want the similar size flyer with the same text on it but different design

i will provide to the winner more info i need the design withing 5hours

need a professional design

need a AI OR PSD PRINTABLE FILES

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online