Pencil concept sketch

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách RM32 - RM99 MYR
 • Tổng Lượt Chào Giá 5

Mô Tả Dự Án

I need someone who can take a look at my previously designed product and modify it to concept I want.I have all the ideas and [url removed, login to view] require an artist who can draw out the illustration so it would be easier to understand by my [url removed, login to view] small [url removed, login to view] 3d modelling required but my original files are in STEP form.I just need sketches to better explain my concept.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online