Đã hoàn thành

Pencil concept sketch

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ashrock1990 với giá RM66 MYR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM32 - RM99 MYR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I need someone who can take a look at my previously designed product and modify it to concept I want.I have all the ideas and [url removed, login to view] require an artist who can draw out the illustration so it would be easier to understand by my [url removed, login to view] small [url removed, login to view] 3d modelling required but my original files are in STEP form.I just need sketches to better explain my concept.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online