Đã đóng

Article Writing

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

I am looking, for freelance writers willing to work with me on a long time basis. I am building a team. Please note the following before you apply.

1. I pay $[url removed, login to view] for 500 words and this is not negotiable. If you do not agree with this rate, please do not apply.

2. I put all work through Copyscape. I will be sending work back if it is not 100% unique.

3. I check all articles for grammar.

4. I am looking for a long term relationship.

Please start the application with the word, Johannesburg.

Regards

Busani

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online