Đã đóng

Cake storytelling

Dự án này đã nhận được 37 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $99 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

I need someone good at storytelling , full of imagination, basically we are a bakery saling cakes ,but what more about the bakery we want delivery to customer that cake is alive ,cake hav story to tell to spread ,our cake more than delicious taste ,it is a way to delivery love and happiness .

I will send freelancer our image of the cake I want they can write a interesting words by short [url removed, login to view] we mostly will post it in social media .

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online