Cake storytelling

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 38

Mô Tả Dự Án

I need someone good at storytelling , full of imagination, basically we are a bakery saling cakes ,but what more about the bakery we want delivery to customer that cake is alive ,cake hav story to tell to spread ,our cake more than delicious taste ,it is a way to delivery love and happiness .

I will send freelancer our image of the cake I want they can write a interesting words by short [url removed, login to view] we mostly will post it in social media .

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online