Còn mở

Company name

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $29 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

Please read!

I am looking for a company name. I help people to change/transform their lifes and be the person they want to be; to do that, I do one-2-one sessions and courses. I am looking for something that connects with the heart of people, easy to remember and hopefully it has meaning. My plan is that this is an online business.

I am starting my business. Thank you!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online