Đã đóng

Content Writing

Dự án này đã được trao cho ladiepre với giá $35 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $50 AUD / hour
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

We're a Melbourne based investment firm looking to engage the skills of an experienced writer to help revise and create operations manuals in order to standardise processes. The successful applicant will be responsible for liaising with the management team, compiling required info and ensuring the delivery of desired assets within the allocated time frames.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online