Đã đóng

Content Writing

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹226 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹100 - ₹400 INR / hour
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Hello. I'm a social media marketer managing several projects. I need someone good at creating social media posts. I'm primarily interested in Facebook, Twitter and linkedin. Naturally, your English must be excellent. Mistakes in grammar or spelling won't be tolerated. You need to be creative and create interesting posts. Quote me your price for generating post on all the three platforms and also how much time you would need to create one post. This way I can calculate my budget. the post should include images, title and description. please send us your sample work which is done in the past.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online