Đã đóng

Content Writing

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1726 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Need content developer who can develop a content for my startup recruitment company.

Mentioning few point for better understating of project, you may consider the points as a one page of PPT and project can developed accordingly.

Content

1) Why finding the right employee is most necessary for any organisation and what are the Challenges in finding the right fit in TAT.

2) How Affletus HR can support for the same ( Introduction of the company)

3) Our Vision and Values

4) Our strategy for right fit(Research, complete understanding of requirement etc...)

5) Our services & solutions ( Focus only on talent accusation for middle, Senior and executive search)

6) What we promise

Indeed its your own creativity how you present it in your on language

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online