Content Writing for Product Descriptions for Website for 500 Products (Consumer Electronics)

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 6

Mô Tả Dự Án

a. Receive product information (Band, Model, Color)

b. Group the products as per category

c. Create Attribute set for each category

d. Collect product attribute (specification) as per the attribute set

e. Fill the Title, Meta Title and Meta Tag as per guideline

f. Collect product information from Official product website

g. Catalog output in the format

h. Collect Images with the required background

i. Resize if required as per guideline

j. Upload in Staging and then move to Live

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online