Đã đóng

Content Writing for Product Descriptions for Website for 500 Products (Consumer Electronics)

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $129 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

a. Receive product information (Band, Model, Color)

b. Group the products as per category

c. Create Attribute set for each category

d. Collect product attribute (specification) as per the attribute set

e. Fill the Title, Meta Title and Meta Tag as per guideline

f. Collect product information from Official product website

g. Catalog output in the format

h. Collect Images with the required background

i. Resize if required as per guideline

j. Upload in Staging and then move to Live

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online