Đã đóng

Content on economics

Dự án này đã được trao cho Seolegit12 với giá $14 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

The content should be of 5000-6000 words and correct citation should be there , only 15% plagiarism allowed. the content should be original.

Conclusion should be added in the end

topic: How is the economic reality of a start-up’s management team in a developing country different from one in a developed country?

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online