Đã đóng

Content writers from India

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $445 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I would like to hire content writers who can write articles on regular basis for my website. Topic which includes Lifestyle, Business, Technology, Fashion etc.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online