Đã đóng

Content writing

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $14 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $11 USD / hour
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

strong title. 3 sub-headers for 3 scopes of business. 3 business powerful descriptions about 60 words each. 2 short testimonials

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online