Đã đóng

Content writing

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹5822 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I need you to write some content for a website. Hey!!

Myself,Ankita paul and I'm [url removed, login to view] now I'm pursuing UG. I love writing and wanna dedicate my heart some of earning to my parents as a little begift as soon as possible. Keen towards it so want to share some of my writing's through freelancer.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online