Còn mở

Content writing

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹6442 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I need you to write some content for a website. I am Sonia. I want to write content for students which are preparing for htet, ctet & competitive exams & preparing for government jobs

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

  • Hạn định ngân sách và khung thời gian
  • Mô tả đề xuất của bạn
  • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

    • Forbes
    • The New York Times
    • Time
    • Wall Street Journal
    • Times Online