Đã đóng

Design a powerpoint presentation

Dự án này đã được trao cho stalperfumes với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

Looking for a content presenter/writer expert for rewriting a PowerPoint presentation. The content is related to a PhD expert profile. More details will be provided to appropriate candidate. Don’t forget to share your related work. Please apply if you can start today.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online