Đã đóng

Edit Something2

Dự án này đã được trao cho roarde với giá $23 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

It's 7,000 words, first three chapters of a fiction. You have to edit it in three folds:

1. Grammar and sentence structure

[url removed, login to view] and coherence.

3. Emotional focus and engagement

I prefer heavy editing, as heavy as it gets.

Interested?

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online