Đã đóng

Edit, proof read and help format business letters

Dự án này đã nhận được 60 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $15 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $20 USD / hour
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

I have from time to time business related letters that are usually typed up in a hurry that need someone to go over them for grammar, spelling and clarity.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online