Đã đóng

Editing (and rewrite if need) some Articles -- 2

Dự án này đã nhận được 33 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $20 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

I need editing service that will correct and enhance the content developed by our internal team. Our internal marketing team will write blog posts, emails to prospects (as part of email marketing), customer success story (case study), and quick guide/short ebook. We need you to edit the content and make it crisp, succinct and fluid.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online