Editing (and rewrite if need) some Articles -- 2

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $15 - $25 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 33

Mô Tả Dự Án

I need editing service that will correct and enhance the content developed by our internal team. Our internal marketing team will write blog posts, emails to prospects (as part of email marketing), customer success story (case study), and quick guide/short ebook. We need you to edit the content and make it crisp, succinct and fluid.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online