Đã đóng

Find Excellent Quiz Topics(For the US)

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹64333 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹37500 - ₹75000 INR
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Go through [url removed, login to view] and suggest topics for quizzes that people would like to take. This is for an online publication that wants to start quizzes for their readers. Need a minimum of 200 topics and 6-8 multiple choice questions per topic

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online