Đã đóng

Help me write something

Dự án này vừa được trao cho mssb23 với giá ₹4444 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

I need you to write some content for a website. I need fun and creative writing for garden website. Already have some existing content, will need more like product descriptions, intro, and others. Basically revamping the content on our website.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online