Đã đóng

Help me write something

Dự án này đã được trao cho AliciaRWilliams với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

I need you to write some content about me for  me to send on to function Cordinator is with in the wedding industry as well as need to use the same paragraph on my about page on my website . I'm a hairdresser and make up artist with 20 years experience I have an organic salon and I off a mobile service for weddings and photo shoots hair and make up I'm looking for an about page for my website which captures the attention of people with in a few paragraphs so they Will be left inspired to book with me

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online