Đã đóng

Hire a Content Writer

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹9316 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

hi! am I Chandan and I stay in Navi Mumbai. I actually want to hire a contain writer and a proofreader for my project. The project is kind of, creating a magazine for teenagers and adults but with a different concept of ideas, in which I am writing some stories and other articles and stuff. so for that, I would be needing some helping hand.

my expectations are like, it would be better if he/she is a creative writer or so.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online