History Research Paper

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 48

Mô Tả Dự Án

Hi,

I'm looking to write a history research paper titled: "How did the bombings of Hiroshima and Nagasaki affect Japanese-American relations from 1945-1955?"

I will provide multiple sources from which you're allowed to read from and use.

Essay should be 1500-2000 words.

Deadline [url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online