Đã đóng

History Research Paper

Dự án này đã nhận được 48 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €99 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

Hi,

I'm looking to write a history research paper titled: "How did the bombings of Hiroshima and Nagasaki affect Japanese-American relations from 1945-1955?"

I will provide multiple sources from which you're allowed to read from and use.

Essay should be 1500-2000 words.

Deadline [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online