Japanese and English Travel Guide

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $3000 - $5000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 20

Mô Tả Dự Án

Our company is looking for content provider to write travel guide for Japanese cities in Japanese and English:

Point of Interest x 60 ( 20 for Eat, Shop, Do)

- One photo

- Description no more than 100 words

- Basic info

Feature articles x 15

- 300 - 500 words each

- On selected topics

- Photos

Useful Phone numbers

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online