Đã đóng

Japanese and English Travel Guide

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $3485 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Our company is looking for content provider to write travel guide for Japanese cities in Japanese and English:

Point of Interest x 60 ( 20 for Eat, Shop, Do)

- One photo

- Description no more than 100 words

- Basic info

Feature articles x 15

- 300 - 500 words each

- On selected topics

- Photos

Useful Phone numbers

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online