Đã đóng

Lead Generation, Social Media Management, Content Writing

Dự án này đã nhận được 37 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $141 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

Hello,

I need a top quality social media manager to build an audience for a new company. I need to build my audience on Facebook and Twitter (and possibly also Instagram). Additionally, I need to build an email list using landing pages, Facebook ads, etc.

Regular content will need to be posted couple times a day. The content must be top quality and original. Accuracy of content is very important.

For you reply to this job, please start your response with: I like cats.

This job will require creating social media posts, as well as original relevant content to engage the audience.

If we find the right person, this will be an ongoing job. Please send samples of your work.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online