Còn mở

3 Min Malay Short Story

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $1037 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 SGD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

To do a short 3 minute video for the Malay community.

The outline of the story revolves around a Father tell his son about his past.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online