Đã hoàn thành

Need to write a short Press Release for computer tech site

Dự án này đã kết thúc thành công bởi iramrao với giá $117 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

We are about to release a new functionality for our online service and in need of a press release writer to create a professional press release that we can submit to major PR sites.

A MUST BEFORE SELECTION: an example of a technical press release (computer related preferably) that you have done in the past.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online