Đã đóng

Permanent Content Writing Job For My Websites Monthly/Weekly Payments

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹9251 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹6000 - ₹10000 INR
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Hi,

I'm Looking for a permanent Content writer for my websites.

5 days Working

Target of writing 4000-5000k Words per day.

Fixed Payment of 10,000 INR

Niche : Technical, Home, Amazon, Mobiles

So Each Day person will be writing around 2-3 articles of 1500-2500 words or sometimes might be 500-700 words articles will be 8-9.

This Job Requires

-English Writer

-Indian Writers are preffered because of payment

-Knowledge of SEO article writing

-Should be able to research about topic and then rewrite

-Articles Should Pass copyscape

Kindly post any past work if you have.

Note : Only serious writers should apply on this bid.

I don't need students who work and go.

>>Bid For the Job<<

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online