Còn mở

Proofread Something 222222222

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là RM155 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM32 - RM99 MYR
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

My project is about wastewater treatment. Its about 43 pages ... It needs really good paraphrase . I am in hurry about the time . The total cost that I would pay is 200 RM.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online