Đã đóng

Redacción de contenido

Dự án này đã được trao cho betancri với giá $55 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

Redacción de contenido Hola:

Estamos por actualizar nuestro sitio web y necesitamos que la redacción del texto sea simple, completa, fácilmente comprendida por los posibles clientes y que contenga palabras clave con el fin de que los buscadores nos posicionen dentro de las principales posiciones de búsqueda.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online