Đã đóng

Redacción de contenido Accesibilidad Web

Dự án này đã được trao cho bellaizquierda với giá $40 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Redacción de contenido Necesito que me ayude a buscar información en internet sobre el tema "Diseño de paginas web". El contenido debe tener 10 hojas. El freelancer debe poseer conocimiento de Informática ó Páginas Web, y que tenga una maestria en cualquier área.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online