Đã đóng

Redacción y mucho más.

Dự án này vừa được trao cho saniafashion1 với giá $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Redacción de contenido Hola, soy periodista de profesión y estoy ofreciendo mis servicios de redacción de contenido, creacion de proyectos, propuestas, eventos, artículos periodísticos y de opinión, programas de televisión y radio, audios, comunicados de prensa y mucho más.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online