Còn mở

Research writing

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $215 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

Hi,

I need help in my law project. Please only apply who have good experience in Law field. word count 10000

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online