Đã đóng

Review and rewrite of a conference talk submission

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $53 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I'm submitting a talk for an upcoming conference and need it be compelling and appealing. I've created a draft but am hoping someone can provide some awesomeness to it. The topic is on organisational culture so some (basic is fine) knowledge on this topic is preferred.

There are three sections which I would like reviewed:

1. talk summary (200 words)

2. learning outcomes (100 words)

3. mechanics (150 words)

As I mentioned, I have already had a go at the first cut of this so you'll be starting with something to help guide you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online