Đã đóng

SEO 4 keywords locally

Dự án này đã được trao cho Minimuke với giá $300 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
93
Mô tả dự án

I need 4 keywords ranked in google.

All 4 keywords are currently on page 2 or 3 of google.

I have had numerous SEO providers work on website with a number of keywords. With not great results. And believe they have created some bad back links on my website.

I am. Scaling it back to 4 keywords and I want someone who knows what they are doing and confident they can reach top of page 1 for my local area.

If you can't deliver don't apply.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online