Đã hoàn thành

Story For Kids - Level 1

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Hemi2012 với giá ₹7336 INR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I need 38 short storied for kids.

* For Children who are ready to take their first steps in reading

* Repetition of very easy high-frequency words

* Number of Words: Not More than 200 Words.

* Age: Kindergarten (Pre-school)

Check the attached story list and sample story.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online