Đã hoàn thành

Translate Japanese Product Names to English and Create Simple Descriptions

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ITbase69 với giá $45 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

Translate/create 390 household products from Japanese names and photos as reference, and make them ready for upload to generate web pages and ready for SEO

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online